poznaj żydów

Nazywane błędnie „świątyniami” są miejscami wyjątkowo ważnymi dla społeczności żydowskiej. Na ziemiach polskich stanowią one grupę wyjątkowo ciekawych zabytków, które przypominają o tak licznych tu niegdyś Żydach. Synagogi, opuszczone lub zmienione w muzea i biblioteki, nadal zachwycają swymi ciekawymi formami architektonicznymi. Co warto o nich wiedzieć? Synagogi służyły przede wszystkim jako miejsce modlitwy oraz nauki. [...]

Judaizm jest zorganizowaną instytucją, której fundamentem są gminy wyznaniowe. W tej religii nie ma jednej zwierzchniej władzy, natomiast funkcję scalającą wszystkie nurty judaizmu, jest jedna wspólna tradycja. Judaizm przede wszystkim cechuje monoteizm, czyli wiara w jednego Boga. Pełni On rolę Stwórcy i Pana wszechświata, który kieruje losem ludzi, historii, natury i kosmosu. Bóg stworzył człowieka [...]