kontakt z rabinem

Judaizm jest zorganizowaną instytucją, której fundamentem są gminy wyznaniowe. W tej religii nie ma jednej zwierzchniej władzy, natomiast funkcję scalającą wszystkie nurty judaizmu, jest jedna wspólna tradycja. Judaizm przede wszystkim cechuje monoteizm, czyli wiara w jednego Boga. Pełni On rolę Stwórcy i Pana wszechświata, który kieruje losem ludzi, historii, natury i kosmosu. Bóg stworzył człowieka [...]