Co warto wiedzieć o synagogach?

Nazywane błędnie „świątyniami” są miejscami wyjątkowo ważnymi dla społeczności żydowskiej. Na ziemiach polskich stanowią one grupę wyjątkowo ciekawych zabytków, które przypominają o tak licznych tu niegdyś Żydach. Synagogi, opuszczone lub zmienione w muzea i biblioteki, nadal zachwycają swymi ciekawymi formami architektonicznymi. Co warto o nich wiedzieć?

Co to jest synagoga?

Synagogi służyły przede wszystkim jako miejsce modlitwy oraz nauki. To wokół nich skupiało się życie gmin żydowskich.

Jak zostać żydem? Konwersja na judaizm.

Tora – święta księga judaizmu © Pixabay.com

Żydzi bożnicę odwiedzali jednak nie tylko ze względów religijnych. Synagogi były też miejscami zgromadzeń, w których zapadały decyzje bardzo ważne dla Żydów przynależących do danej gminy.

Mimo tak ważnej roli tych obiektów Żydzi nie nazywali ich świątyniami. Dlaczego? Bo świątynia była tylko jedna, w Jerozolimie. Synagogi budowane na terenie miast zamieszkiwanych w późniejszych czasach przez Żydów były tylko jej namiastką.

Synagoga w środku

Choć na ziemiach polskich można doskonale zauważyć, jak różnorodnymi budowlami były synagogi i jak często zmieniały one swe formy, w budowie tych bożnic obowiązywało kilka prostych zasad. Ta najważniejsza była związana z szafą ołtarzową (aron-ha-kodesz), w której przechowywano zwoje Tory. Ściana, przy której owa szafa była ustawiona, musiała być zwrócona w stronę Jerozolimy.

Co się dzieje w synagogach?

Wnętrze synagogi © Pixabay.com

Centralną część bożnicy zajmowała sala modlitw, w której gromadzili się mężczyźni. Tu znajdowała się bima, zazwyczaj kwadratowa lub prostokątna, z której odczytywano Torę oraz udzielano błogosławieństw. W wielu synagogach taka bima była otaczana pięknymi balustradami, a prowadzące na nią schody również pięknie dekorowano.
Charakterystyczną cechą w synagogach są też babińce – specjalne pomieszczenia wydzielane z myślą o odwiedzających bożnicę kobietach. Jedynym połączeniem pomiędzy salą główną a babińcem były okna, choć w późniejszych czasach dla kobiet budowano balony.

Jak budowano synagogi?

Jak wygląda synagoga?

Budynek synagogi © Pixabay.com

W związku z przepisami obowiązującymi w wielu krajach synagogi w każdej części Europy mają swą indywidualną formę. W Polsce przykładowo synagoga nie mogła być wyższa od kościoła, stąd też dość częste przykłady bożnic z obniżeniem podłogi w sali modlitewnej. Czasem zabronione było stawianie wież lub wznoszenie synagogi w pobliżu świątyń katolickich. Znane są też sytuacje, gdy bożnice budowano już poza murami miejskimi. Takie obiekty zazwyczaj miały charakter obronny, jak to było w przypadku synagogi w Rymanowie.

[Głosów:9    Średnia:4.3/5]

Meet the Author

Mordechaj
Mordechaj

Mam na imię Mordechaj i jestem żydem. Interesuję się społeczeństwem i religią. Chciałbym na tym blogu podzielić się informacjami na temat judaizmu oraz żydowskiej kultury, aby przybliżyć zasady naszej wiady innym ludziom. Judaizm to tradycja, kultura i wiara, dlatego zapraszam do zapoznania się z artykułami na tym blogu.

0 komentarzy… add one

Napisz komentarz