Charakterystyka judaizmu

Jak zorganizowany jest judaizm?

Judaizm jest zorganizowaną instytucją, której fundamentem są gminy wyznaniowe. W tej religii nie ma jednej zwierzchniej władzy, natomiast funkcję scalającą wszystkie nurty judaizmu, jest jedna wspólna tradycja. Judaizm przede wszystkim cechuje monoteizm, czyli wiara w jednego Boga. Pełni On rolę Stwórcy i Pana wszechświata, który kieruje losem ludzi, historii, natury i kosmosu.

Podstawowe aspekty wiary

Bóg stworzył człowieka na swoje podobieństwo i przykazał mu postępować moralnie. Wiara w jednego Boga odzwierciedla się w ludzkich czynach, jego myślach, pragnieniach, podejmowanych działaniach.

Jak modlą się żydzi?

Żyd podczas modlitwy © Pixabay.com

Za niewiernością moralną judaizm uważa również niewierność małżeńską. Bóg jest tutaj Panem porządku zarówno w człowieku jak i naturze oraz społeczności ludzkiej, dlatego też każdy ludzki grzech, bez względu na swój charakter czy kontekst, zawsze uderza w wiarę w Boga.

W co wierzą żydzi?

Jaką funkcję pełni żydowski świecznik menora

Żydowska menora © Pixabay.com

Wyznawcy judaizmu głęboko wierzą, że są narodem wybranym, który otrzymał misję do wykonania. Owa misja polega na posłannictwie świadczenia o Bogu również wobec siebie, ale przede wszystkim wobec całego świata. Wierni są przeświadczeni o swoim nieodwołalnym przymierzu, które zawiązał z nimi na wieczność Bóg. Według judaizmu żydzi zostali powołani przez Boga do pielęgnowania i zachowania pamięci o Bożym objawieniu, czyli Jego objawieniu się człowiekowi i całej ludzkości. Budują oni swoją tożsamość na owym przymierzu. Ich misją jest świadczenie o zbawczej miłości Boga. Judaizm przedstawia Boga jako współczującego i miłosiernego Pana.

Bóg w judaiźmie

Żydzi uważają, że Bóg którego czczą, jest tym samym, w którego wierzą chrześcijanie. Jednak żydzi nadal nie rozpoznają prawdy o Bogu w Trójcy Jedynym. Oczekują oni nadejścia Mesjasza, który przemieni losy świata. Z jego nadejściem ma nastąpić era pokoju, z której będą korzystać zarówno żydzi, jak i pozostali ludzie na świecie. Wierzą, że gdy to nastąpi, porzucą swoich bożków i poznają prawdziwego Boga. Judaizm szuka spełnienia swojej misji w uznaniu przez wszystkich ludzi Boga jako jedynego władcę.

[Głosów:12    Średnia:4.6/5]

Meet the Author

Mordechaj
Mordechaj

Mam na imię Mordechaj i jestem żydem. Interesuję się społeczeństwem i religią. Chciałbym na tym blogu podzielić się informacjami na temat judaizmu oraz żydowskiej kultury, aby przybliżyć zasady naszej wiady innym ludziom. Judaizm to tradycja, kultura i wiara, dlatego zapraszam do zapoznania się z artykułami na tym blogu.

0 komentarzy… add one

Napisz komentarz